دامنه فارسی-تجاری تات

تات

محتویات وب سایت تات، در حال به روز رسانی است. با سپاس از شکیبایی شما، مدیریت تات.

تات در فرهنگ لغت

تات

واژه "تات" در فرهنگ لغت:
"تات" به گروه های مختلف از اقوام غیرترک اطلاق شده:

1- [لغت نامه دهخدا] قومی پارسی. فارسی زبانان، طایفه ای از ایرانیان.

2- طبق قول مندرج در دیوان لغات الترک (224) این نام نزد همه ترکان در مورد ایرانیان به کار می رفته جلال الدین مولوی هم در اشعار ترکی خود این نام را به ایرانیان اطلاق کرده است.

3- همچنین بنا بقول کتاب مزبور (ایضا) این نام بطور اختصاصی به قبایل یغما و تخسی اطلاق می شده است.

4- در قفقاز کلمه "تات" بقوم ایرانی مسلمان که به لهجه تاتی سخن گویند اطلاق شود.

5- بعضی طوایف ایرانی قسمت شمال غربی ایران (آذربایجان و حدود آن) که لهجه آنان را نیز تاتی گویند. حرف ربط و ضمیر متصل مخاطب، تاتورا، تاژیک، تاجیک، فارسی زبان، غیرعرب و ترک قومی پارسی فارسی زبانان .
وب سایت رسمی
نشانی رسمی وب سایت:
(نام دامنه تجاری-فارسی تات)
دامنه جایگزین تات
 دامنه جایگزین تات: 
(دامنه جایگزین تات: 7 روز هفته، 24 ساعته)
وبلاگ رسمی تات
 وبلاگ رسمی تات: 
(وبلاگ رسمی تات)
کلیدواژه ها
تماس با مدیریت دامنه تات:
tat724.ir[at]gmail.com
کلیدواژه ها
کلیدواژه ها:
تات، دامنه تات، دامنه فارسی تات، دامنه تجاری تات